Tin Tức

Hiển Thị:

Giới thiệu Lò nướng Pizza 2 tầng Đức Việt DVPZ24
Ngày Đăng: 09:02:44 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 131
Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  v ...
Giới thiệu Lò nướng Pizza 2 tầng Koresta 560 PT-2PT
Ngày Đăng: 09:00:10 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 134
Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  v ...
Giới thiệu lò nướng Pizza Resto Italia Small G
Ngày Đăng: 08:09:01 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 128
Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  v ...
Giới thiệu Lò nướng Pizza gas Wailaan 2 tầng CR-2-4
Ngày Đăng: 08:06:19 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 163
Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  v ...
Giới thiệu Lò nướng Pizza 1 tầng Koresta 560 PT-1PT
Ngày Đăng: 07:58:35 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 143
Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  v ...
Giới thiệu lò nướng Pizza Resto Italia Start 4
Ngày Đăng: 07:21:01 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 139
  Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  ...
Giới thiệu lò nướng Pizza Resto Italia Start 44
Ngày Đăng: 06:56:31 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 151
Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  v ...
Hướng dẫn sử dụng Lò Nướng Pizza Đức Việt DVPZ1M
Ngày Đăng: 06:53:08 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 145
Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  v ...
Giới thiệu Lò nướng Pizza điện Wailaan DR-1-6
Ngày Đăng: 06:49:42 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 135
  Nướng bánh Pizza là một trong những nhu cầu chế biến lớn hiện nay không chỉ ở các tiệm Pizza chuyên nghiệp mà đã phổ biến ở các gia đình và các cửa hàng đồ ăn nhanh với đa dạng quy mô. Lò nướng Pizza cũng trở nên cần thiết hơn và đáp ứng nhu cầu chế biến.  Với nhu cầu của quý khách hàng Rossy Việt Nam đưa ra thị trường nhiều dòng Lò nướng Pizza cao cấp  ...
Giới thiệu Tủ Cơm Điện 12 khay sử dụng điện 380V DVE312TSX
Ngày Đăng: 03:35:56 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 154
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ cơm điện Koresta KRRSB4W
Ngày Đăng: 03:25:49 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 164
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ cơm điện Koresta KRRS10DJ
Ngày Đăng: 03:22:20 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 158
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ cơm điện Koresta KRRS12DJ
Ngày Đăng: 03:18:44 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 177
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
 Giới thiệu Tủ cơm điện Koresta KRRSB24W
Ngày Đăng: 03:16:13 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 158
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ cơm gas Koresta KRRSWF12
Ngày Đăng: 03:12:53 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 173
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện Koresta Model KRRSB12W
Ngày Đăng: 03:05:50 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 157
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 8 khay sử dụng điện  DVE308 / DVE208
Ngày Đăng: 02:59:33 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 176
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 12 khay (DVE 312) / (DVE212)
Ngày Đăng: 02:47:51 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 156
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 24 khay(DVE 324)
Ngày Đăng: 01:50:35 - 13/02/2020 - Lượt Xem: 153
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 12 khay DVE212Z
Ngày Đăng: 08:39:22 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 156
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 10 khay (DVE 310) / (DVE210)
Ngày Đăng: 08:36:17 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 170
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 06 khay  (DVE 306)/ (DVE206)
Ngày Đăng: 08:31:02 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 161
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm ga 12 khay (DVG 12)
Ngày Đăng: 08:25:43 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 142
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 12 khay Đức Việt DVG 12Z
Ngày Đăng: 08:21:07 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 164
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm ga 10 khay (DVG 10)
Ngày Đăng: 08:15:26 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 135
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm ga 10 khay có quạt thổi (DVG 10Q)
Ngày Đăng: 08:05:31 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 140
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm ga Koresta Model KRRS12GJ
Ngày Đăng: 08:02:26 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 163
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm gas 06 khay DVG06Z
Ngày Đăng: 07:58:22 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 149
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện 24 khay DVE324Z
Ngày Đăng: 07:44:57 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 156
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm ga 6 khay có quạt thổi (DVG 06Q)
Ngày Đăng: 07:40:04 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 148
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm ga 24 khay (DVG 24)
Ngày Đăng: 07:32:54 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 156
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Tủ nấu cơm điện24 khay 380V (DVE 324TS)
Ngày Đăng: 06:54:09 - 12/02/2020 - Lượt Xem: 135
Tủ nấu cơm hay còn gọi với cái tên tủ hấp cơm, là một dòng sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các bếp ăn công nghiệp mà cụ thể là các nhà hàng – khách sạn, căngtin, nhà máy hay các quán cơm,... Nhờ vào tính chất ứng dụng cao của sản phẩm mà các sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và có mặt tại nhiều nơi. Một số khách hàng thấu hiểu công n ...
Giới thiệu Máy ép kẹp bánh mì Koresta KREK-813-CG
Ngày Đăng: 06:43:08 - 11/02/2020 - Lượt Xem: 173
Máy ép kẹp, nướng bánh mỳ là sản phẩm lý tưởng dành cho các cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh cho khách hàng với món bánh mỳ kẹp thịt, bánh mỳ pate…máy có thể kẹp nướng được 2-4 chiếc rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng nhất là vào những thời gian cao điểm như buổi sáng và buổi tối, là sản phẩm được lựa chọn và bán tốt nhất trong nhiều năm qua tại Rossy Việt Nam. Các bạn c ...
Giới thiệu Máy ép kẹp bánh mì Koresta KREK-811E-CG
Ngày Đăng: 04:29:18 - 11/02/2020 - Lượt Xem: 174
Máy ép kẹp, nướng bánh mỳ là sản phẩm lý tưởng dành cho các cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh cho khách hàng với món bánh mỳ kẹp thịt, bánh mỳ pate…máy có thể kẹp nướng được 2-4 chiếc rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng nhất là vào những thời gian cao điểm như buổi sáng và buổi tối, là sản phẩm được lựa chọn và bán tốt nhất trong nhiều năm qua tại Rossy Việt Nam. Các bạn c ...
Giới thiệu Máy ép kẹp bánh mì Koresta KREK-811-CG
Ngày Đăng: 03:36:56 - 11/02/2020 - Lượt Xem: 174
Máy ép kẹp, nướng bánh mỳ là sản phẩm lý tưởng dành cho các cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh cho khách hàng với món bánh mỳ kẹp thịt, bánh mỳ pate…máy có thể kẹp nướng được 2-4 chiếc rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng nhất là vào những thời gian cao điểm như buổi sáng và buổi tối, là sản phẩm được lựa chọn và bán tốt nhất trong nhiều năm qua tại Rossy Việt Nam. Các bạn c ...
Giới thiệu Máy ép kẹp bánh mì Đức Việt DVEK813B
Ngày Đăng: 01:57:59 - 08/02/2020 - Lượt Xem: 166
Máy ép kẹp, nướng bánh mỳ là sản phẩm lý tưởng dành cho các cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh cho khách hàng với món bánh mỳ kẹp thịt, bánh mỳ pate…máy có thể kẹp nướng được 2-4 chiếc rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng nhất là vào những thời gian cao điểm như buổi sáng và buổi tối, là sản phẩm được lựa chọn và bán tốt nhất trong nhiều năm qua tại Rossy Việt Nam. Các bạn c ...