Đối tác

Show:

Marupin
Posted On: 16:34:29 - 13/12/2016 - Viewed: 1393
Marupin là một trong những công ty hàng đầu tại Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Nhà máy của Marupin có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại tập trung chủ yếu dòng lò nướng Salamander, bếp chiên nhúng, bếp rán. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn Châu Á. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Rossy đã nhận được sự cho phép của Marupin phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Marupin tại thị trường Việt Nam.
SouthStar
Posted On: 12:06:03 - 13/12/2016 - Viewed: 1931
SouthStar là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Nhà máy của SouthStar có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn Châu Á. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Rossy đã nhận được sự cho phép của SouthStar phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho SouthStar tại thị trường Việt Nam.
Prime
Posted On: 16:51:12 - 29/11/2016 - Viewed: 7579
Prime là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát của Prime được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Prime được đặt tại Hàn Quốc – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Prime để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Prime tại thị trường Việt Nam.
JinLing
Posted On: 10:59:14 - 02/11/2016 - Viewed: 6349
Jinling là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Nhà máy của Jinling có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Rossy đã nhận được sự cho phép của Jinling phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Jinling tại thị trường Việt Nam.
Junnuo Cooler
Posted On: 16:01:46 - 01/11/2016 - Viewed: 5952
Juno là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Nhà máy của Juno có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Rossy đã nhận được sự cho phép của Juno phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Juno tại thị trường Việt Nam.
Wailaan
Posted On: 13:53:31 - 01/11/2016 - Viewed: 8440
Wailaan là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Nhà máy của Wailaan có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Rossy đã nhận được sự cho phép của Wailaan phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Wailaan tại thị trường Việt Nam.
ChangHe
Posted On: 11:00:05 - 01/11/2016 - Viewed: 6673
Changhe là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Nhà máy của Changhe có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Rossy đã nhận được sự cho phép của Changhe phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Changhe tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về Changhe mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý khách hàng:
Fama Industrie
Posted On: 04:57:14 - 26/04/2016 - Viewed: 7300
Fama Industrie là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy cắt thịt của Fama Industrie được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Fama Industrie được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Fama Industrie để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Fama Industrie tại thị trường Việt Nam.
Zummo
Posted On: 10:50:06 - 09/04/2016 - Viewed: 8461
Zummo là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy ép nước hoa quả. Sản phẩm của Zummo được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Zummo được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới.
Skymsen
Posted On: 10:43:39 - 07/04/2016 - Viewed: 6161
Skymsen là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Sản phẩm của Skymsen được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Skymsen được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Skymsen để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Skymsen tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về Skymsen mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý khách hàng: Skymsen được thành lập từ năm 1963, đến năm 1968 bắt đầu sản xuất máy móc chế biến thực phẩm, máy cưa thịt, máy trộn kem
ATA - PRIMACY OF ELEMENTS
Posted On: 03:28:27 - 01/04/2016 - Viewed: 8518
ATA là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát của ATA được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của ATA được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của ATA - PRIMACY OF ELEMENTS để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho ATA - PRIMACY OF ELEMENTS tại thị trường Việt Nam.
Restoitalia
Posted On: 04:57:36 - 28/03/2016 - Viewed: 9958
Restoitalia là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Sản phẩm của Restoitalia được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Restoitalia được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Restoitalia để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Restoitalia tại thị trường Việt Nam.
Mach
Posted On: 09:00:21 - 21/01/2016 - Viewed: 9004
Mach là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát của Mach được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Mach được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Mach để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Mach tại thị trường Việt Nam.
Ottimade
Posted On: 08:22:55 - 21/01/2016 - Viewed: 11868
Ottimade là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Lò nướng của Ottimade được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Ottimade được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Ottimade để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Ottimade tại thị trường Việt Nam.
Realstar
Posted On: 07:42:19 - 21/01/2016 - Viewed: 11049
Realstar là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy giặt là của Realstar được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Realstar được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới.
Krupps
Posted On: 03:55:23 - 15/01/2016 - Viewed: 8255
Krupps là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát của Krupps được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Krupps được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Krupps để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Krupps tại thị trường Việt Nam.
Santos
Posted On: 10:09:31 - 11/01/2016 - Viewed: 10617
Santos là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Sản phẩm của Santos được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Santos được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Santos để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Santos tại thị trường Việt Nam.
Sanelli
Posted On: 10:07:34 - 09/01/2016 - Viewed: 10478
Sanelli là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất dao. Dao của Sanelli được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Sanelli được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất dao chất lượng hàng đầu thế giới.
Follet
Posted On: 07:55:31 - 02/01/2016 - Viewed: 10671
FOLLETT là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy làm kem của FOLLETT được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của FOLLETT được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của FOLLETT để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho FOLLETT tại thị trường Việt Nam.
ITALSERVICE
Posted On: 06:32:50 - 02/01/2016 - Viewed: 7766
ITALSERVICE là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Lò nướng của ITALSERVICE được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của ITALSERVICE được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của ITALSERVICE để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho ITALSERVICE tại thị trường Việt Nam.
Lainox
Posted On: 06:23:53 - 02/01/2016 - Viewed: 8801
Lainox là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát của Lainox được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Lainox được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Lainox để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Lainox tại thị trường Việt Nam.
Sistema Project Italia
Posted On: 04:30:52 - 02/01/2016 - Viewed: 10144
Sistema Project Italia là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy rửa bát của Sistema Project Italia được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Sistema Project Italia được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành - chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa - Rossy đã nhận được sự cho phép của Sistema Project Italia để phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Sistema Project Italia tại thị trường Việt Nam.
Unox
Posted On: 04:13:18 - 02/01/2016 - Viewed: 12721
Unox là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Lò nướng của Unox được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Unox được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới.
Imesa
Posted On: 11:22:37 - 26/12/2015 - Viewed: 7492
Imesa là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy giặt là của Imesa được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Imesa được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới.
MINERVA OMEGA
Posted On: 11:19:36 - 26/12/2015 - Viewed: 11569
MINERVA OMEGA là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bếp công nghiệp. Máy cắt thịt của MINERVA OMEGA được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của MINERVA OMEGA được đặt tại Italy – Một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu thế giới.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ROSSY VIỆT NAM
*VĂN PHÒNG VÀ SHOWROOM MIỀN BẮC: SỐ 283 LÊ DUẨN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HOLINE: 0912.863.364
*VĂN PHÒNG VÀ SHOWROOM MIỀN NAM: 751 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOTLINE: 0868.998.663
*TỔNG KHO BẮC- TRUNG- NAM: SỐ 86 NGUYỄN CHÁNH NỐI DÀI, ĐẰNG SAU TÒA NHÀ KENGNAM PHẠM HÙNG, ĐỐI DIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRUNG YÊN
HOTLINE: 024.85867812
MST: 0105879878 - ĐẠI DIỆN: PHẠM THỊ VÂN ANH
Copyright © 2015 | Rossy.vn.
        
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ROSSY VIỆT NAM
*VĂN PHÒNG VÀ SHOWROOM MIỀN BẮC: SỐ 283 LÊ DUẨN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HOLINE: 0912.863.364
*VĂN PHÒNG VÀ SHOWROOM MIỀN NAM: 751 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HOTLINE: 0868.998.663
*TỔNG KHO ĐỨC VIỆT BẮC - TRUNG - NAM
CHUYÊN BÁN BUÔN, BÁN LẺ THIẾT BỊ BẾP DÂN DỤNG - CÔNG NGHIỆP VÀ KHO HÀNG
KHO BÃI LƯU XÁ, HOÀNG MAI, CHÂN CẦU THANH TRÌ
TEL: 024.85867812
MST: 0105879878 - ĐẠI DIỆN: NGUYỄN TRÍ TRỌNG NGHĨA